GDPR

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Martin Ilko je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů a účel zpracování

* Jméno a příjmení:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

* Adresa:
Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

* Cookies:
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření

* Číslo účtu:
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

* IP adresa:
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností

* Čas a datum:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

* IČ, DIČ:
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

* E-mail:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

* Telefon:
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martina Ilka, Plnění ostatních zákonných povinností.

* Pohlaví:
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

* Přezdívka:
Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

 


Osobní údaje jsou Martin Ilko zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Martin Ilko je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

 


2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Martinem Ilkem zpracovávány pro tyto účely

* Plnění smluvního vztahu

* Správa uživatelských účtů ke službám

* Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Martin Ilko zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)


* Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Martin Ilko zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.


* Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek


* Provádění analýz a měření (Martin Ilko zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas stávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)


* Získání a doručení výhry v soutěžích (Martin Ilko doručuje výhry pomocí dopravce Česká pošta)

* Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martin Ilko (MartinIlko zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)


* Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)


* Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Martin Ilko plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

 

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci firmy Martin Ilko jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Martin Ilko, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.


Martin Ilko je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:


* Dopravní společnosti

* Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací

* Poskytovatelé platebních brán

* Poskytovatelé analytických nástrojů

* Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových akcí


Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Martinu Ilkovi poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.


Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).


Soubory cookies používá Martin Ilko v případě, že navštívíte její Internetový obchod a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.


Jaké druhy cookies Stránky využívají?


Na Internetových stránkách může Martin Ilko využívat dva druhy cookies:

* session cookies


Ttyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

* permanentní cookies (nebo tracking cookies)


Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.


Přihlášení a zabezpečení


Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na webu www.ILKO-beads.cz. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá Martin Ilko do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

 

Reklamy


Pomocí cookies je na internetovém obchodě www.ILKO-beads.cz upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na internetovém obchodě www.ILKO-beads.cz používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.


Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.


Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

Návštěvnost

Martin Ilko zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.


Na internetovém obchodě www.ILKO-beads.cz používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato meření pro Martin Ilko zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Martin Ilko neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Martin Ilko tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.


Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:


Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 


Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 


Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Martin Ilko povinnen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

* Plnění smluvního vztahu - do odvolání

* Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  

* Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky

* Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 3 měsíců

* Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců

* Získání a doručení výhry v soutěžích - do odvolání

* Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Martin Ilko - do odvolání

* Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

* Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


* Právo na přístup k osobním údajům


Chcete-li vědět, jestli o Vás Martin Ilko zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Martin Ilko informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Martin Ilko oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

* Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů


V případě, že máte pocit, že o Vás Martin Ilko zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Martin Ilko opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

* Právo požadovat vysvětlení


V případě, že máte podezření, že Martin Ilko zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po společnosti Martin Ilko požadovat vysvětlení. * Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů


V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

* Právo na výmaz


V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

* Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Martin Ilko požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.


* Právo na přenositelnost údajů


Vpřípadě, že chcete, aby Martin Ilko Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Martin Ilko Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
* Právo vznést námitku


Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VLM. případě, že Martin Ilko neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Martin Ilko zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na emailovou adresu XXXXX. Martin Ilko si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 24.5.2018

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu.

Souhlasím
Nesouhlasím